Troppen

Troppen har møter i speiderlokalet i kjelleren i Vålerenga kirke minst annenhver onsdag kl. 18.00 til 19.30.

Enheten for de speiderne som går i 5.-10. klasse kalles troppen. Troppen drar på turer ca. én gang i måneden.

Troppen er organisert i patruljer, som ledes av en patruljefører. I Troppen har man både troppsmøter (hele Troppen) og patruljemøter, der speiderne planlegger og gjennomfører møter og aktiviteter på egenhånd.

I troppen opplever vi eventyrene - de som er der ute i skogen. Etterhvert skal patruljene bli så selvdrevne at de drar på tur alene. Kanskje møter de på tusser og troll eller får høre orrfuglen spille?

Ønsker du å bli speider i 1. Vålerenga speidergruppe, eller vil vite mer? Ta kontakt med oss!

Enhetsmarkering for Troppen